Our clients

Pleasure to work with you

Alsmaar meer klanten. Alsmaar meer cases. Eén ding blijft: de loyaliteit. Want we werken niet alleen voor, maar vooral mét onze klanten. Resultaat? Een langdurige samenwerking.

Clients of The Business Analysts

De rol van TBA bij Agentschap Informatie Vlaanderen

Naast het initieel in kaart brengen van de BPMN–processen heeft TBA het AGIV ook geholpen inzake optimaliseren, beheren en uiteindelijk ook migreren van de BPMN–processen. Het Procesteam van Agiv documenteert zijn processen door middel van de standaard BPMN. Deze BPMN standaard werd ondersteund door de tool Bizagi. De doelstelling van het procesteam mede begeleid door TBA onderzocht een betere documentatie omgeving voor het creëren en beheren van de BPMN–processen binnen AGIV. TBA heeft uiteindelijk bijgedragen tot de nieuwe implementatie en overdracht naar de tool Enterprise Architect (Sparx Systems) met repository beheer en versie controle. Gedurende deze migratie verzorgde TBA opleidingen aan alle leden van het procesteam van AGIV en een optimalisatie van de bestaande processen. Het AGIV is beheerder van een aantal authentieke bronnen die de referentie zijn voor geografisch getinte informatie binnen de Vlaamse Overheid. In deze context heeft TBA de business– en functionele analyse uitgewerkt voor onder andere het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) en het Wegenregister.

Lees meer
Clients of The Business Analysts

De rol van TBA bij de Federale Pensioendienst

SFPD heeft de ambitie om het papieren dossier en het klantencontact integraal te vervangen door een elektronisch dossier in een CRM omgeving. Concreet vertaalt dit zich naar een gemeenschappelijke database voor de pensioeninstellingen de RVP, de PDOS en het RSVZ die moet zorgen voor een geoptimaliseerde uitwisseling van carrièregegevens opdat de berekening van de pensioenleeftijd en het pensioenbedrag van een welbepaalde persoon zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. TBA steunt PDOS in deze ambitie en staat in voor de business analyse, de functionele analyse en de coaching van de eindgebruikers van dit project.

Lees meer
Clients of The Business Analysts

De rol van TBA bij Kind en Gezin

Binnen het kader van de vernieuwde dienstverlening is het de ambitie van Kind & Gezin om de online portaalbeleving nieuw leven in te blazen. Zo wordt de module Afsprakenbeheer op het portaal van Kind & Gezin ontwikkeld. Deze module heeft als doel om ouders zelf online hun afspraken met betrekking tot het traject ‘Jonge Kind’ te laten beheren. Kind en Gezin heeft voor TBA gekozen om in de context van dit verhaal de functionele analyse te schrijven en te acteren als scrummaster om vanuit deze rol een nieuwe agile werkmethodologie te introduceren.

Lees meer

De tijdelijke opdracht loopt al even en we hopen deze nog even te kunnen laten duren. De gedrevenheid, kennis, pragmatische aanpak en professionaliteit zijn een zeer grote meerwaarde voor onze organisatie.

JACLYNN BRADLEY

Senior Pomidor

The Business Analysts - Client quote